VOEDINGSPROJECT

Elk schooljaar werken we met de ganse school (kleuters en lagere afdeling) rond eenzelfde thema.
Ons project duurt 2 weken en wordt afgesloten op onze opendeurdag met een toonmoment.
Dit schooljaar werken we rond het thema "voeding".
We starten op maandag 3 februari 2020.
Op onze opendeurdag op zaterdag 15 februari 2020, van 10 tot 13u kan iedereen de resultaten van dit project komen bewonderen.

voeding