SHERBORNE

Sherborne is een bewegingsprogramma dat gebaseerd is op het werk van Veronica Sherborne (kinesiste, lerares lichamelijke opvoeding). Deze bewegingspedagogiek passen we toe bij onze kleuters.

Door het kind positief te stimuleren en door het succeservaringen te laten beleven, worden de basisvoorwaarden gecreëerd tot zelfexploratie en wordt faalangst vermeden. Sherborne hecht veel belang aan het parallel ontwikkelen van motorische vaardigheden en positieve relatieopbouw in "samen-beleefde momenten".
De bewegingspedagogiek steunt op 3 basispeilers:

  1. bewustwording van het eigen lichaam en dat van anderen
  2. bewustwording van ruimte in al haar dimensies
  3. relatieopbouw

Uiteraard spreekt het voor zich dat er een zekere opbouw in het programma zit:

Bij de peuters ligt de nadruk op ontspannen en bewegen.

  • In de eerste kleuterklas ontdekken de kleuters dat armen, benen, hoofd, voeten, ... afzonderlijk of in combinatie met een ander lichaamsdeel kunnen bewegen. Ze ontdekken en ervaren het verschil in inspanning en ontspanning. Via bewegingen ervaren ze hoe hun lichaam is opgebouwd, hoe elk lichaamsdeel beweegt en welke bewegingsmogelijkheden het allemaal heeft.
  • In de tweede kleuterklas wordt meer aandacht besteed aan coördinatie en samenwerking tussen lichaamsdelen. Via speelse bewegingsopdrachten leren kleuters bewuster omgaan met hun lichaam in de ruimte.
  • In de derde kleuterklas wordt vertrouwen op elkaar en samenwerken gestimuleerd. Je geblinddoekt laten leiden door een partner, elkaars spiegelbeeld spelen, enz... De kleuters leren hun linker- en rechterkant beter te gebruiken en ontdekken hun voorkeurskant. Het opbouwen van zelfzekerheid en vertrouwen wordt nagestreefd, evenals leren rekening houden met anderen.

Via bewegen moedigen we kleuters aan tot communicatie, initiatief nemen en vindingrijkheid. We scheppen een sfeer die aanzet tot gesproken taal. De kleuters ontdekken hoe ze op een vertrouwde en veilige manier met elkaar kunnen omgaan. Elk kind mag alles op zijn eigen tempo doen. Forceren heeft geen enkele zin.
Een sterk bewustzijn van het eigen lichaam en van andere personen is een basisvereiste om vlot te kunnen leren. Bovendien vinden de kleuters het ontzettend leuk!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.