PEACEMAKERS

Kinderen leren veel van elkaar. Ze zijn als het ware specialisten in hun eigen leefwereld. Ze zijn dan ook de geknipte personen om elkaar te helpen bij het oplossen van conflicten.
Dit uitgangspunt overtuigde ons ervan om te starten met het peacemaker-project.

Wat betekent dit concreet?

In het vijfde leerjaar volgen alle leerlingen een opleiding tot peacemaker of ruziebreker. In kleine groepen leren ze heel wat sociale vaardigheden.
Om te beginnen leren ze hoe een conflict begint en hoe het uit de hand kan lopen.
Ze leren oog te hebben voor kinderen die vaak alleen op de speelplaats staan en trachten hen te betrekken in het spel.
Ze leren zich te verplaatsen in het standpunt van de ander, vooroordelen te herkennen, ermee om te gaan.
Door middel van rollen- en situatiespelen, kringgesprekken en diverse andere werkvormen leren ze om te gaan met meningsverschillen en conflicten op een vredelievende manier op te lossen. Bovendien leren ze veel over zichzelf en over hoe ze zelf omgaan met gevoelens van boosheid, machteloosheid, enz...
De leerlingen oefenen vaardigheden waardoor ze sterker staan om te bemiddelen bij conflicten tussen andere kinderen en bij zichzelf.
Als de kinderen dan in het zesde leerjaar zitten, fungeren ze op de speelplaats, in duo's (afwisselend) als peacemakers.
De actieve peacemakers zijn voor iedereen herkenbaar aan hun fluohesjes.

We verwachten niet dat deze leerlingen na afloop van hun opleiding bemiddelingsexperten zijn die elke ruzie op de speelplaats in een handomdraai kunnen oplossen.
Uiteraard blijven de leerkrachten ondersteuning en structuur bieden.
We hopen wel dat onze vijfdeklassers hun verworven vaardigheden en inzichten gebruiken en doorgeven aan de andere kinderen, om op die manier ruzies te voorkomen en aan te pakken.

We bieden deze opleiding elk jaar aan in de vijfde klas. Zo krijgt iedereen de kans om deze sociale vaardigheden te oefenen en er de vruchten van te plukken.
Het enthousiasme van de kinderen is enorm.
Dit project kadert in de peer-education-gedachte, waarin we als schoolteam geloven.

peacemakers 0

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.