GWP

Omwille van de maximumfactuur kunnen we niet meer jaarlijks op GWP (=Geïntegreerde WerkPeriode), wel tweejaarlijks (de derde graad doet nog een bijkomende korte GWP).
Dan trekken we er per graad voor enkele dagen op uit.
Tijdens deze dagen leren de kinderen elkaar op een completere manier kennen, want ze spelen, leren, eten, slapen, … samen.
Elk jaar opnieuw merken de leerkrachten dat sommige kinderen helemaal openbloeien en dat er ook klasoverschrijdende vriendschapsbanden gesmeed worden. Ons streefdoel is dan ook 100% deelname.

Dit schooljaar zijn er geen GWP's.
Volgend schooljaar gaan we wel op GWP:                         

 
boerderijklassen in Pulle voor L1+2
  
bosklassen in Genk voor L3+4

avonturenklassen in Durbuy voor L5+6