GEDICHTENDAG

Taal is niet alleen een belangrijk communicatiemiddel. Taal kan ook mooi en emotioneel geladen zijn.
Gedichten lezen, voordragen en zelf schrijven komt zeker ook aan bod in onze lessen.

We doen dan ook met plezier mee aan de gedichtendag.
Dit jaar is het thema "de toekomst is nu".
Dit schooljaar valt die op donderdag 30 januari 2020
Wij houden een toonmoment op vrijdag 31 januari 2020 in de namiddag.
Onze leerlingen-dichters heten dan iedereen welkom.

poezie