GEDICHTENDAG

Taal is niet alleen een belangrijk communicatiemiddel. Taal kan ook mooi en emotioneel geladen zijn.
Gedichten lezen, voordragen en zelf schrijven komt zeker ook aan bod in onze lessen.

We doen dan ook met plezier mee aan de gedichtendag.
Dit schooljaar valt die op donderdag 31 januari 2019. 
Wij houden een toonmoment op vrijdag 1 februari 2019 in de namiddag.
Onze leerlingen-dichters heten dan iedereen welkom.

Het thema dit jaar is "VRIJHEID".
Tom Lanoye schreef alvast het gedicht Zonder handen, zonder tanden, dat tevens het motto wordt van de Poëzieweek. Het eerste deel luidt:

Geen woord zo vrij als vrij
Het weert wat men verbiedt
Smetvrij, vetvrij. Kogelvrij
Maar wat is dan ‘gastvrij’?
(Ontdaan van vreemdelingenwaan?)
En vogelvrij: een doel, een straf?
Of een verzuchting op een graf?
Hier ligt hij: Eindelijk vrij.
vrijheid