DE TAALBADKLAS

De kinderen, die tijdelijk verblijven in het asielcentrum Meihof, worden in onze school opgevangen en begeleid in de "zeesterrenklas", onze taalbadklas.
Juf Lynn zorgt ervoor dat ze in een mum van tijd Nederlands leren.
De kinderen volgen zoveel mogelijk lessen in de reguliere klas (turnen, muziek, godsdienst of zedenleer, crea, soms al wat rekenen, enz...), maar tijdens de vakken die te moeilijk zijn om te volgen (Nederlands, wereldoriëntatie, enz...) worden ze uit de klas gehaald en in niveaugroepjes ondergebracht in de taalbadklas. Via aangepaste methodes (o.a. Goochelen met woorden) en het gebruik van computerprogramma's dompelen we hen onder in een "taalbad Nederlands".
 
wereldklas 2 wereldklas 3

Niet alleen kinderen die in een asielcentrum verblijven, hebben recht op deze extra ondersteuning. Alle kinderen die min. 5 jaar oud zijn, die geen Nederlands kennen en die maximum 1 jaar ononderbroken in België verblijven, kunnen 2 schooljaren lang genieten van extra lestijden "onthaalklas anderstaligen" (afgekort: OKAN).
Omdat niet elke school voldoende anderstalige leerlingen telt, heeft niet elke school een aparte taalbadklas. In De Wilg bestaat de taalbadklas al langer dan 20 jaar. Onze taalbadklas is dan ook zeer goed uitgebouwd. Wil je dus snel Nederlands leren en meekunnen in het Vlaamse onderwijs? Dan is onze taalbadklas helemaal iets voor jou!
 
In het begin wordt veel aandacht besteed aan het aanleren van de basiswoordenschat, dit zijn woordjes die je nodig hebt om de basisbehoeften uit te drukken: ik – honger – dorst – pijn – toilet - koud – warm – bang – verdriet - … Daarna komt de schooltaal aan bod: jas – boekentas – pen – groter dan – telwoorden - …In de lagere afdeling komt ook het lezen en het schrijven al aan bod. Sommige kinderen hebben nog geen schoolervaring, anderen leerden een ander schrift (bv. Russisch, Cyrillisch, …). Dan moet het alfabetiseringsproces nog opgestart worden of overgedaan worden. Heel wat anderstalige kinderen maken eerst een stille periode door. We respecteren dit. Er wordt dan immers ook geleerd: ze nemen veel taal in zich op.
Sommige anderstalige kinderen hebben traumatische ervaringen achter de rug, bv. oorlogssituaties meegemaakt, gezinsleden verloren, … We trachten voor deze kinderen op school veiligheid en geborgenheid te creëren.
We vinden het een meerwaarde voor onze school dat de kinderen in contact komen met andere talen en culturen. Want in Lint kom je dat niet zo vaak tegen. Het aandeel van de anderstalige kinderen is in onze school ook beperkt (ongeveer 5%). Dat zorgt ervoor dat ze goed kunnen worden opgevangen en zeer snel geïntegreerd worden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.