Resultaten enquête januari - februari 2016

Van 28 januari tot en met 19 februari 2016 hielden we via onze digitale nieuwsbrief een tevredenheidsenquête bij onze ouders.
Iedereen kon een online vragenlijst beantwoorden. We peilden naar 2 zaken:
1. Waarom en hoe heb je voor onze school gekozen? Wat vind je belangrijk en welke PR-kanalen werken wel/niet?
2. Wat vind je van onze school? Wat zijn onze sterke en zwakke punten?
We beloofden om feedback te geven over de resultaten. Hieronder vind je die terug:
Er kwamen 38 ingevulde vragenlijsten binnen.
Waarom hebben jullie voor onze school gekozen? Wat vinden de ouders belangrijk?
gerangschikt volgens belangrijkheid:
 
100%                    veel groen
97,2%                   individuele zorgaanpak
94,7%                   totaalontwikkeling
86,9%                   sport- en spelmogelijkheden
86,8%                   veilige omgeving
86,8%                   eerste contact was positief
79%                      voor- en nabewaking
76,8%                   proper
76,3%                   kleinschaligheid
73,7%                   goede naam
68,4%                   pluralisme
65,8%                   taleninitiatie
63,7%                   dichtbij
55,3%                   multicultureel
44,7%                   aangeraden door familie/kennissen
34,2%                   warme maaltijden, soep, broodjes
26,3%                   gelijkvloers, geen trappen

Onze school ligt inderdaad in een groen en ruim domein. Dat zorgt voor rust, veel contact met de natuur, veel gelegenheid tot exploratie en spel, …
We koesteren het groen en de ruimte die we hebben. We doen ons best om alles goed te onderhouden.
Dat is niet evident, want scholen krijgen weinig middelen voor onderhoud. Om een idee te geven van de kostprijs hiervan geven we graag één voorbeeldje: het gras maaien kost ons in 2016 maar liefst €2592.
Gelukkig beschikt onze school over een ijzersterk en ijverig onderhoudsteam. Een dikke pluim voor Erna, Sonja en Monique dus!
En dankzij onze Oudervereniging en enkele enthousiaste ouders zijn we nu ook met een moestuin gestart.
Wat in de antwoorden ook naar voor komt, is de waardering voor onze kindgerichte aanpak, het onderwijs op maat van elk kind. We doen ons best om onze slogan waar te maken: “voor ieder wat wilgs”. We zijn heel fier op ons zorgbeleid. Via nascholing en teamvergaderingen willen we erover waken dat we dit bewaren en nog verder uitbouwen. Dit is immers onze kerntaak: goed onderwijs bieden en ervoor zorgen dat we bij elk kind maximale leerwinst creëren.
De totaalontwikkeling nastreven, vinden wij zelf ook heel belangrijk. We hebben aandacht voor de ontwikkeling van elk facet van de leerling. Niet alleen het cognitieve is van belang, maar ook het affectieve, motorische, sociale en creatieve krijgen de nodige aandacht.

Hoe heb je onze school ontdekt?

  1. mond- aan-mond-reclame
  2. toevallig passeren
  3. website

We zijn heel blij dat mond-aan-mond-reclame bovenaan staat. Dat is immers helemaal gratis en ontegensprekelijk de allerbeste vorm van reclame. We hopen dat iedereen die tevreden is over onze school dit ook openhartig durft/blijft verkondigen bij de buren, bij de bakker, bij de slager, …
Onze website proberen we altijd up to date te houden en die bevat een schat aan informatie over onze school.
Samen met onze webmaster Steve zullen we in de toekomst onze website nog verder uitbouwen en verbeteren.

Wat zijn de sterkste punten van onze school?

  1. veel groen
  2. individuele aanpak
  3. aangename warme familiale sfeer, openheid, aanspreekbaarheid

We weten al waarom jullie voor onze school kozen. Met deze vraag wilden we te weten komen of we deze verwachtingen ook inlossen. Blijkbaar dus wel, want de top 2 is gelijk aan de top 2 van vraag 1.
Antwoord 3 hadden we niet bij de mogelijkheden van de eerste vraag gezet. Omdat we een open en aangenaam schoolklimaat creëren eigenlijk als één van onze kerntaken zien. Heel fijn dat dit dan ook gewaardeerd wordt.
 
Wat zijn de zwakste punten van onze school?

  1. turnzaal
  2. omheining (lagere en nabewaking), ongecontroleerd afhalen van de kinderen
  3. parkeren aan de school tijdens piekmoment

1. Het ontbreken van een echte turnzaal vinden we zelf ook een minpunt aan onze school. Scholen hebben geen budget voor dergelijke grote infrastructuurwerken. Scholengroepen krijgen die middelen wel. Onze wens (een nieuwe turnzaal) staat al jaren op de planning. Helaas, door meer dringende noden die meestal met veiligheid en capaciteit te maken hebben, wordt onze wens altijd naar achter geschoven. Ik vrees dat we nog heel lang geduld zullen moeten oefenen … Gelukkig hebben we een polyvalent zaaltje, mogen we ook het Lindenhof en De Witte Merel gebruiken en kunnen we bij mooi weer buiten uitgebreid sporten.

2. Wat onze omheining betreft, speelt ons ruime domein natuurlijk in ons nadeel. We willen een open school zijn, geen school waar bezoekers zich moeten aanmelden aan de poort en waar je enkel op afspraak terecht kan. En ja, dat betekent inderdaad dat iedereen zomaar bij ons binnen kan. Een waterdicht systeem om personen met slechte bedoelingen buiten te houden, bestaat niet. Gezond verstand en sociale controle, dat zijn de sleutel-woorden. 
Wat het afhalen van de kleuters betreft, zijn er geen problemen: zij worden afgehaald aan de buitendeur van de klas en wie niet werd afgehaald wordt door de juf naar de opvang gebracht (namenlijstje per klas wordt aan de begeleiders bezorgd).
Voor het afhalen van de kinderen van de lagere school zijn er duidelijke afspraken: we hebben 3 begeleide rijen en iedereen die niet werd afgehaald, wordt naar de nabewaking gebracht.
Soms is het voor ons en voor de kinderen wel niet duidelijk wie in welke rij hoort: sommige ouders variëren nogal en communiceren daar niet goed over (dan mag het kind alleen naar huis, dan wordt hij/zij afgehaald, dan moet hij/zij naar de nabewaking) ... een warme oproep om dit te verbeteren! Zeg 's morgens tijdens het afscheid nemen altijd duidelijk aan je kind wat er gaat gebeuren wanneer de school uit is. Tip: werk met een armbandje (bv: als hij/zij naar de nabewaking moet). Verwittig ook de school als de afspraak die je 's ochtends met je kind maakte tijdens de dag verandert. 
Bij onze kleuters is de speelplaats goed omheind en is de poort altijd dicht. We beseffen dat onze omheining van de lagere afdeling niet volledig “ontsnappingsvrij” is. De omtrek van ons domein is echter zo groot, dat een nieuwe omheining heel duur is. Er zijn duidelijke regels over waar de kinderen wel en niet mogen spelen (rode lijnen, vlaggensysteem). We wijzen de kinderen regelmatig op hun verantwoordelijkheid. Er houden ook steeds 2 leerkrachten toezicht.
In de nabewaking gelden dezelfde regels, maar omdat die voor de allerkleinsten moeilijk zijn, worden de kleuters van de eerste kleuterklas in De Marbollen opgevangen in plaats van op school.
We gaan het kostenplaatje van een nieuwe omheining eens bestuderen. Misschien kunnen we stapsgewijs investeren?

3. Het parkeren aan de school tijdens piekmomenten werd ook een paar keer aangehaald als een probleem. Binnen een afstand van 200m van de school zijn er nochtans meer dan voldoende plaatsen. Zelfs tijdens de piekminuten vind je vast een plaats, bv. op de hoek van de Kardinaal Cardijnlaan en het Eikhof, aan De Marbollen of in de Van Putlei.
Wanneer ouders gehaast zijn, willen ze uiteraard zo dicht mogelijk bij de poort parkeren. En we hebben wel wat laatkomers ... vandaar wellicht de parkeerdruk aan de poorten om 8.40u. Een warme oproep: vertrek thuis op tijd. Kom indien mogelijk ook te voet of met de fiets naar school. Goed voor het milieu, voor je conditie en voor je portemonnee!
Via de Octopus-enquête die we net uitvoerden, kon iedereen onveilige situaties melden en verbetersuggesties doen. De gemeente Lint heeft zich geëngageerd om met het resultaat aan de slag te gaan. Wordt dus vervolgd.
Tijdens onze verkeersweek in april gaan we eens uittesten of een kus-en-rijzone aan de poort werkt.
We bekijken momenteel ook de mogelijkheid om een overdekte fietsenstalling voor onze kleuters te maken.

We geven ook nog graag duiding over het feit dat L5+6 maar een paar middelbare scholen bezoeken:
Onze leerlingen stromen door naar gemiddeld 12 verschillende middelbare scholen in de omgeving. We kunnen onmogelijk alle scholen bezoeken en betrekken bij een info-avond. Het is voor ons logisch dat we alleen samenwerken met de middenscholen van onze eigen scholengroep. Met hen kunnen we immers makkelijk afspraken maken en we hebben ook een gelijklopende visie.
Over ons brooddozen- en drinkbeleid zullen we begin september ook nog eens opnieuw communiceren. Want sommigen hadden hierover nog waarom- en hoe-vragen.

Gemiddelde score die jullie aan onze school geven:                   8,5/10

Niemand gaf minder dan 7/10. Wauw! Dat is een prachtig resultaat.
 
We zijn heel trots op dit resultaat!
En we gaan aan de slag om toch ook nog bepaalde verbeterpunten verder uit te werken.
Aan iedereen die deelnam: DANKJEWEL!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.