De leerlingenraad

In september worden er in het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar heuse verkiezingen gehouden.
Elke leerling uit die klassen kan zich kandidaat stellen en mag zijn/haar programma en motivatie voorstellen aan de klasgenootjes.
Per klas wordt dan gestemd wie in de leerlingenraad mag zetelen.
De leerlingenraad bestaat uit 8 verkozenen. De verkozenen treden ook op als de klasafgevaardigden van een lagere klas, zodat de stem van alle leerlingen erin vertegenwoordigd is. 
Ongeveer 1x per maand vergadert de leerlingenraad met de directeur.  
De kinderen kunnen hun idee├źn, suggesties en opbouwende kritiek kenbaar maken. 
Wat wenselijk en haalbaar (= praktisch uitvoerbaar) is, wordt gerealiseerd. 
Op die manier worden de leerlingen nauw betrokken bij het schoolbeleid en leren ze samen mee verantwoordelijkheid dragen.
In september houden we een heuse verkiezingscampagne en stemmen de kinderen.
Zodra de stemming achter de rug is, komen hier de afgevaardigden:

L3A:    

L3B:    

L4A:    

L4A:     

L5A:    

L5B:     

L6A:    

L6B:     

 


De verslagen van de vergaderingen kan je lezen door erop te klikken:  

4 juni 2019

30 april 2019

14 maart 2019

29 januari 2019

18 december 2018

12 november 2018

4 oktober 2018

28 mei 2018

24 april 2018

9 maart 2018

29 januari 2018

19 december 2017

9 november 2017

2 oktober 2017