KLASOUDERS

In elke klas fungeren 2-3 ouders als klasmeters/peters. Wat doet een klasmeter/peter dan?

  • een klasmeter/peter kan nieuwe ouders welkom heten en wegwijs maken

  • een klasmeter/peter kan de klasouders aanmoedigen om mee te doen aan schoolactiviteiten (quizploeg, deelname veldloop, enz..)

  • een klasmeter/peter kan een verrassing voor juf/meester organiseren op de Dag van de Leerkracht, op haar/zijn verjaardag.

  • een klasmeter/peter kan voor elke vergadering van de Oudervereniging een klasafgevaardigde zoeken die aanwezig wil/kan zijn

  • een klasmeter/peter kan een kleine bijdrage per kind ophalen voor bijzondere gelegenheden (vbn: geschenkje voor klasgenootje in ziekenhuis, kaartje voor geboorte broertje/zusje,)

  • een klasmeter/peter kan een buitenschoolse activiteit organiseren waarop de klasouders vrijblijvend worden uitgenodigd.

  • een klasmeter/peter kan een doorgeefluik zijn van agendapunten voor de vergaderingen van de Oudervereniging.

  • enz…

Het klasmeterschap heeft dus samengevat 2 doelstellingen:

  • zorgen voor een toffe sfeer tussen de ouders en de kinderen van eenzelfde klas

  • een breed draagvlak creëren voor de Oudervereniging

Opgelet:

Klasmeters/peters zijn geen klachtenbehandelaars. Met klachten kan je altijd zelf terecht bij de betrokken leerkracht of bij de directeur.

Elke klasmeter/peter vult haar/zijn opdracht in, naargelang de beschikbare tijd en eigen mogelijkheden. 

Het oudste kind per gezin ontvangt een overzicht met coördinaten van alle klasmeters/peters, zodat je als ouder ook zelf contact kan opnemen met de klasmeters/peters.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.