GEDICHTENDAG

Taal is niet alleen een belangrijk communicatiemiddel. Taal kan ook mooi en emotioneel geladen zijn.
Gedichten lezen, voordragen en zelf schrijven komt zeker ook aan bod in onze lessen.

We doen dan ook met plezier mee aan de gedichtendag.
Dit schooljaar valt die op donderdag 25 januari 2018. 
Wij houden een toonmoment op vrijdag 26 januari 2018 in de namiddag.
Onze leerlingen-dichters heten dan iedereen welkom.

Het thema dit jaar is "THEATER" en het motto is "Uitstromend, in het pluche van de zaal".

Kent u die van de dief die succes had op het toneel?
Hij stal de show.

Toneel

Ik heb zo te doen met acteurs.
Ze moeten zoveel acteren
en altijd in andermans kleren,
ik heb echt te doen met acteurs.

Waarom wordt men ooit acteur?
Het komt hier op neer, strikt genomen,
dat men door een deur op moet komen
en af moet gaan, ook door een deur.

En al wat men doet daartussen
zal altijd weer afgekraakt worden
door wezens van hogere orde,
dat zijn de toneelcriticussen.

Die zelf niet op kunnen komen
en zelf niet af hoeven gaan
en daartussen niets hebben gedaan
dan kwalijk genomen.

Ik heb zo te doen met acteurs.
Ze zitten hem zo te knijpen.
Ik kan het maar niet begrijpen:
waarom zijn er nog acteurs?

 

Annie M.G.Schmidt